• Altijd twee gediplomeerde

  Altijd twee gediplomeerde
  leidsters per groep!

 • Onze locaties voldoen aan alle

  Onze locaties voldoen aan alle
  actuele kwaliteitseisen

 • Peuterspeelzaal in Katwijk,

  Peuterspeelzaal in Katwijk,
  Valkenburg of Rijnsburg

Opzegtermijn

Er is een opzegtermijn van één maand per de eerste van de maand. Dit geldt voor kinderen die de basisschoolleeftijd hebben bereikt, maar ook wanneer een kind om een andere reden de peuterspeelzaal gaat verlaten. Is een kind binnen twee maanden voor  de zomervakantie jarig, dan mag het tot de vakantie blijven; wordt een kind in november of december 4 jaar, dan mag het tot 1 januari blijven.

Als blijkt dat een peuter niet kan wennen, dan kan het worden teruggeplaatst op de wachtlijst en hoeft er geen opzegtermijn in acht te worden genomen. De ouderbijdrage voor die “wen” periode moet wel betaald worden.

Contact opnemen

Zoek een Peuterspeelzaal

Met 10 locaties is er altijd een professionele peuterspeelzaal bij u in de buurt!

Zoek een locatie