• Altijd twee gediplomeerde

  Altijd twee gediplomeerde
  leidsters per groep!

 • Onze locaties voldoen aan alle

  Onze locaties voldoen aan alle
  actuele kwaliteitseisen

 • Peuterspeelzaal in Katwijk,

  Peuterspeelzaal in Katwijk,
  Valkenburg of Rijnsburg

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage: de ouderbijdrage wordt in overleg met de gemeente Katwijk vastgesteld door de directeur.
In verband met de duur van de zomervakantie is besloten de ouderbijdrage over 11 maanden te verdelen. Jaarlijks wordt vastgesteld welke maand ouderbijdrage vrij is. Afhankelijk van hoe de zomervakantie valt kunnen dat ook twee halve maanden zijn. Dus wanneer een halve maand gerekend wordt en uw kind nog één keer of niet meer in die maand de peuterspeelzaal bezoekt, moet u toch een halve maand ouderbijdrage betalen. Jaarlijks wordt de ouderbijdrage iets verhoogd, in de regel per 1 januari. Het besluit daartoe dient uiterlijk op 1 december van het voorafgaande jaar te worden genomen, nadat:

 • De beschikking over de toe te kennen subsidie van de gemeente is ontvangen
 • Vervolgens de definitieve begroting is vastgesteld

De ouderbijdrage geldt per kind. Voor meerdere kinderen uit één gezin wordt geen korting verleend.
Voor de betaling van de ouderbijdrage geven wij de voorkeur aan een automatische incasso

Consequenties van betalingsachterstand
Het kan voorkomen dat, om welke reden dan ook, een betaling niet geïncasseerd of betaald kan worden. In dat geval verzoeken wij u contact op te nemen met de administratief medewerkster. Wanneer bij een automatische incasso de ouderbijdrage niet geïncasseerd kan worden, wordt u hierover schriftelijk op de hoogte gebracht met daarin het verzoek om de ouderbijdrage zelf over te maken binnen 30 dagen. Heeft u niet betaald binnen die 30 dagen dan zal het bedrag de eerstvolgende maand in de incasso worden meegenomen. Bij betaling zonder automatische incasso krijgt u na 1 maand een rekeningoverzicht, na 2 weken een herinnering, na weer 2 weken een aanmaning.

Wij wijzen u erop dat bij verder in gebreke blijven na 2 maanden uw kind  de  toegang tot de peuterspeelzaal zal worden geweigerd, dit zal (zo mogelijk) telefonisch en in ieder geval schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de ouders. De eventuele inzet van een incassobureau of deurwaarder om niet betaalde ouderbijdragen alsnog te innen wordt per geval bekeken en is ter competentie van de directeur.

Mocht u door wat voor omstandigheden dan ook in financiële problemen komen, neemt u dan contact met ons op. Dit om een betalingsachterstand te voorkomen door een betalingsregeling met ons te treffen.

Contact opnemen

Zoek een Peuterspeelzaal

Met 10 locaties is er altijd een professionele peuterspeelzaal bij u in de buurt!

Zoek een locatie