• Altijd twee gediplomeerde

  Altijd twee gediplomeerde
  leidsters per groep!

 • Onze locaties voldoen aan alle

  Onze locaties voldoen aan alle
  actuele kwaliteitseisen

 • Peuterspeelzaal in Katwijk,

  Peuterspeelzaal in Katwijk,
  Valkenburg of Rijnsburg

Aanmelden peuterspeelzaal

Aanmelden gebeurt digitaal en is alleen via de website mogelijk. De aanmelding en plaatsing komt binnen bij Klantenservice. Voor het aanmelden houdt u de volgende gegevens bij de hand: voor- en achternaam, geboortedatum van uw kind, adres en telefoonnummer, BSN nummer van u als ouders en uw kind(eren) en de datum van aanmelding. Ouders kunnen hun peuter aanmelden vanaf 0 jaar.

Na aanmelding zal deze per mail bevestigd worden. Peuters worden geplaatst op volgorde van aanmelding op de minimale leeftijd van 2 jaar. De uiteindelijke plaatsingsleeftijd is afhankelijk van de wachtlijst van de betreffende peuterspeelzaal.

Op de peuterspeelzalen die ook ’s middags geopend zijn mogen kinderen tot 3 jaar 2 ochtenden komen, of indien mogelijk, meerdere ochtenden. Kinderen vanaf 3 jaar worden geacht 2 dagdelen te komen.
De combinatie van die 2 dagdelen is afhankelijk van de locatie en wordt in overleg met u vastgesteld. Indien uw kind ook gebruik maakt van een andere vorm van kinderopvang, dan geldt deze regel niet.

U krijgt via de mail te zien wanneer een contract voor u klaar staat en wanneer uw peuter geplaatst kan worden. Afhankelijk van de mogelijkheden van de peuterspeelzaal zal rekening gehouden worden met de wensen betreffende het dagdeel en de hoeveelheid dagdelen.

Bij plaatsing vult u een inschrijfformulier in. Deze zal bewaard worden volgens de richtlijnen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Plaatsing, inschrijving, antidiscriminatie code, groepsgrootte, medische en sociale indicatie worden uitgebreid beschreven in het handboek.

Wanneer er medische en/of sociale redenen ten grondslag liggen aan de plaatsing dan nemen we een proeftijd van 2 maanden in acht daarna kan de definitieve plaatsing ingaan. Peuters met een medische of sociale indicatie kunnen, onder voorbehoud, voorrang krijgen.

Contact opnemen

Zoek een Peuterspeelzaal

Met 10 locaties is er altijd een professionele peuterspeelzaal bij u in de buurt!

Zoek een locatie