• Altijd twee gediplomeerde

  Altijd twee gediplomeerde
  leidsters per groep!

 • Onze locaties voldoen aan alle

  Onze locaties voldoen aan alle
  actuele kwaliteitseisen

 • Peuterspeelzaal in Katwijk,

  Peuterspeelzaal in Katwijk,
  Valkenburg of Rijnsburg

Klachten formulier

Uw klacht voorleggen aan Peuterking? Dat kan met dit klachtenformulier. Vul het formulier zo volledig mogelijk in. De betreffende medewerker van Peuterkring neemt zo spoedig mogelijk contact met u op over de klacht.


Aanspreekvorm *
Voornaam, Achternaam *
Straat, Huisnummer *
Postcode, Woonplaats *
Telefoon *
E-mailadres *

Gegevens van uw kind
Naam kind *
Geboortedatum kind - - *

Klacht
Klacht betreft *

Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover u de klacht indient, en de reden waarom u de klacht indient. Geef ook aan welke stappen u reeds heeft ondernomen om tot een oplossing te komen en met welke personen u heeft gesproken.

Klacht omschrijving

Verzending
Plaats
Datum


Zoek een Peuterspeelzaal

Met 10 locaties is er altijd een professionele peuterspeelzaal bij u in de buurt!

Zoek een locatie