• Altijd twee gediplomeerde

  Altijd twee gediplomeerde
  leidsters per groep!

 • Onze locaties voldoen aan alle

  Onze locaties voldoen aan alle
  actuele kwaliteitseisen

 • Peuterspeelzaal in Katwijk,

  Peuterspeelzaal in Katwijk,
  Valkenburg of Rijnsburg

Klachtenprocedure en suggesties ter verbetering

Klachtenprocedure / suggesties ter verbetering

Het is mogelijk uw suggesties ter verbetering van ons werk kenbaar te maken door middel van het invullen het suggestie formulier voor ouders. Het formulier hangt op het informatiebord in hal of het speellokaal.
Ouders hebben de mogelijkheid een schriftelijke klacht in te dienen bij de coördinator indien zij niet tot een oplossing komen met de leidsters. Een formulier hiervoor is verkrijgbaar op de peuterspeelzaal of op de centrale administratie. De klacht zal in overleg met het bestuur door de coördinator worden behandeld en indien noodzakelijk worden voorgelegd aan een klachtencommissie. Peuterkring is aangesloten bij de Zuid-Hollandse Centrale Klachtencommissie Kinderopvang. Zowel een informatiefolder voor ouders, als een exemplaar van het klachtenreglement liggen ter inzage op de peuterspeelzaal.

Online klachtenformulier

Zoek een Peuterspeelzaal

Met 10 locaties is er altijd een professionele peuterspeelzaal bij u in de buurt!

Zoek een locatie