• Altijd twee gediplomeerde

  Altijd twee gediplomeerde
  leidsters per groep!

 • Onze locaties voldoen aan alle

  Onze locaties voldoen aan alle
  actuele kwaliteitseisen

 • Peuterspeelzaal in Katwijk,

  Peuterspeelzaal in Katwijk,
  Valkenburg of Rijnsburg

Ontwikkeling

Het kind optimale mogelijkheden bieden zich te ontwikkelen. Dat wil zeggen dat de leidster in het aanbod van activiteiten alle ontwikkelingsgebieden aan de orde laat komen. Naast het stimuleren van de ontwikkeling is het ondersteunen van kind en ouder heel belangrijk, met name als de ontwikkeling niet zo verloopt als men verwacht.

Het VVE-programma Peuterpraat vormt hierbij een leidraad voor de leidster. De activiteiten van de verschillende thema’s zijn niet uitsluitend op taalstimulering gericht, maar zijn op de diverse ontwikkelingsgebieden gebaseerd. Steeds wordt er thematisch gewerkt en bedenkt men nieuwe activiteiten. Het aanbod is zodanig dat er raakvlakken zijn met alle aandachtsgebieden. Er is ruimte voor groeps- en individuele activiteiten die uitdagend zijn voor alle peuters op hun verschillende ontwikkelingsniveaus. Bovendien leren de kinderen van elkaar.

Contact opnemen

Zoek een Peuterspeelzaal

Met 10 locaties is er altijd een professionele peuterspeelzaal bij u in de buurt!

Zoek een locatie