• Altijd twee gediplomeerde

  Altijd twee gediplomeerde
  leidsters per groep!

 • Onze locaties voldoen aan alle

  Onze locaties voldoen aan alle
  actuele kwaliteitseisen

 • Peuterspeelzaal in Katwijk,

  Peuterspeelzaal in Katwijk,
  Valkenburg of Rijnsburg

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is onmisbaar. Een vertrouwensrelatie opbouwen met de ouder(s) is van groot belang voor het welzijn van de peuter. Er zijn verschillende vormen van ouderparticipatie. Zo zijn er gedurende het jaar allerlei activiteiten met ouders en wordt eenmaal per jaar een ouderavond georganiseerd.
Iedere peuterspeelzaal heeft een ouder die de locatie vertegenwoordigt in de ouderraad van Peuterkring.

Contact opnemen

Zoek een Peuterspeelzaal

Met 10 locaties is er altijd een professionele peuterspeelzaal bij u in de buurt!

Zoek een locatie