• Altijd twee gediplomeerde

  Altijd twee gediplomeerde
  leidsters per groep!

 • Onze locaties voldoen aan alle

  Onze locaties voldoen aan alle
  actuele kwaliteitseisen

 • Peuterspeelzaal in Katwijk,

  Peuterspeelzaal in Katwijk,
  Valkenburg of Rijnsburg

Het pedagogisch beleid

In het pedagogisch beleidsplan worden visie, uitgangspunten, doelen, kortom het pedagogisch handelen omschreven. Spelen is hierbij de kern, de kracht en de kwaliteit van het werk. Wij streven ernaar de kinderen een uitnodigende, veelzijdige en veilige speelomgeving aan te bieden, zodat zij via (samen)spel kunnen ontwikkelen en leren.

Daarbij is in een pedagogisch werkplan door iedere peuterspeelzaal de vertaalslag naar de praktijk gemaakt.

Contact opnemen

Zoek een Peuterspeelzaal

Met 10 locaties is er altijd een professionele peuterspeelzaal bij u in de buurt!

Zoek een locatie