• Altijd twee gediplomeerde

  Altijd twee gediplomeerde
  leidsters per groep!

 • Onze locaties voldoen aan alle

  Onze locaties voldoen aan alle
  actuele kwaliteitseisen

 • Peuterspeelzaal in Katwijk,

  Peuterspeelzaal in Katwijk,
  Valkenburg of Rijnsburg

Kernopdracht

De kernopdracht van Peuterkring voor het peuterspeelzaalwerk is kindgericht en luidt als volgt:

“Het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar door het bieden van veelzijdige en passende speelmogelijkheden. De peuterspeelzaal is een plek om te spelen. Spelen is de kern, de kracht en de kwaliteit van het werk. Voor de meeste kinderen is het voldoende om een uitnodigende, veelzijdige en veilige speelomgeving aan te bieden. Immers, vooral voor jonge kinderen geldt dat zij via spel ontwikkelen en leren. Spelenderwijs en in interactie met andere kinderen en leidsters vergroten kinderen hun woordenschat, ontwikkelen zij hun motorische mogelijkheden, groeien ze in sociaal vaardig gedrag etc. Elk kind op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. De peuterspeelzaal is bedoeld voor alle kinderen, zo ook het Peuterpraatprogramma. Dit is niet alleen voor peuters met een ‘dreigende’ ontwikkelingsachterstand. We dragen de zorg dat alle kinderen basisvaardigheden kunnen ontwikkelen opdat ‘achterstandenbestrijding’ minder nodig is”.

Contact opnemen

Zoek een Peuterspeelzaal

Met 10 locaties is er altijd een professionele peuterspeelzaal bij u in de buurt!

Zoek een locatie